Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Povremeni posjet

Tu i tamo me posjećuje ona nestašna nesigurna djevojčica od prije desetak godina. Ona koja samoj sebi nikad nije bila dovoljno dobra. Ona koja je u vrijeme svog vlastitog rasta mislila na sve drugo osim sebe. Ona koja je slušala glasove tamo nekih ljudi. Obična seljanka, rekli bi. Štreberica, ponajviše.